CHARITATIVNÍ PROJEKT v rámci festivalu

Po celou dobu konání festivalu bude vstupné do areálu Městského stadionu Václava Šperla DOBROVOLNÉ. Do připavených kasiček bude možné přispět. Pro letošní rok 2018 jsme se rozhodli jít cestou charity a podpory potřebných ještě o něco více.

Z Dobrušského zpravodaje a článku Farní charity Dobruška jsme se dozvěděli o příběhu jedenáctileté Aničky z Očelic. Anička trpí vážným zdravotním postižením, které vyžaduje 24hodinovou péči maminky. Ta je na Aničku a její starší sestru sama. Pro péči o svou dceru potřebuje několik velmi speciálních zdravotnických pomůcek, které v minulosti uhradila zdravotní pojišťovna. Letos doporučila odborná ošetřující lékařka pro Aničku VERTIKALIZAČNÍ STOJAN, jehož cena je 80 000 Kč. Původně měla částku 50 000 Kč uhradít zdravotní pojišťovna a 30 000 Kč si maminka sežene od dárců. To se jí také povedlo, nicméně nemilým překvapením bylo konečné rozhodnutí zdravotní pojišťovny, která se svého závazku zbavila.Proto jsme se rozhodli, že zkusíme pomoct s rychlým zajištěním zbývající částky. Vaším dobrovolným vstupným na letošní Dobruška FEST tedy pomůžete Aničce potřebný stojan rychle pořídit..!!! 

Podařilo se zajistit a Aničce věnovat 15.273,- Kč..!!!

Děkujeme za Vaši podporu..!